Thang máy tải hàng

Tải trọng (số người) : 500 kg – 750 – 1000 – 1500 – 2000 – 3000kg (hoặc theo yêu cầu)

Danh mục: