Thang máy bệnh viện

  • Quy trình sản xuất, lắp đặt, vận hành: Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008
  • Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN và CE (tiêu chuẩn châu Âu )
  • Tốc độ di chuyển: Từ 30m/ phút – 105m/ phút.
  • Tải trọng: Tải trọng 750 kg đến 1600 kg (tương đương với khoảng 10 – 24 người)
  • Tần suất hoạt động phục vụ lớn
  • Hành trình: đến 100m (tương đương với 30 tầng)
  • Phù hợp với nhiều công trình bệnh viện
  • Độ ổn định, an toàn cao.
Danh mục: