Nhà mặt phố – Lô 81, Khu nhà ở 319 Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Danh mục: