Nhà liền kề, C6-TT9 Khu nhà ở Quốc Hội, Xuân Phương, Hà Nội

Danh mục: